Automaatiojärjestelmien käyttöönotto ja voimalaitoksen simulointi

Aleksi Partanen valmistui automaatioinsinööriksi 2018 ja on ollut siitä lähtien töissä Seilo Consultingilla. Osaaminen automaatiojärjestelmien käyttöönottoprojekteista tarjosi hyvät lähtökohdat, kun asiakkaan voimalaitokselle Saksassa tehtiin käyttöönoton rinnalla simuloinnin avulla mallinnettu voimalaitos. Voimalaitosprojekti itsessään kesti noin kolme vuotta, minä aikana simulointiprojekti tehtiin. Välillä tuli simulointiprojektiin toki taukoja rinnalla tehtävän käyttöönoton kanssa.

Aleksi Seilo Consulting

Mitä projektiin kuului ja mitä simulointi tarkoittaa?


“Pääsin toteuttamaan todella mielenkiintoisen ja haastavan simulointityön voimalaitokselle Saksaan. Kyseessä oli aivan uudenlaisen ohjelman käyttö ja kokonaisen voimalaitoksen simulaatio. Käytännössä tehtiin rinnakkain oikean
voimalaitoksen käyttöönottoa, sekä voimalaitoksen mallintamista simulointiympäristössä. Simulaatiot tehtiin aluksi etänä toimistotyönä, mutta loppuvaiheessa myös paikan päällä yhteistyössä loppuasiakkaan kanssa ja
varsinaiset ohjelmiston kehittämisen kanssa. Oikean voimalaitoksen käyttöönottoprojektin pohjalta simulaatiota pystyttiin päivittämään niin, että simulaatio vastasi oikeaa lopullista voimalaitosta. Paikan päällä tekeminen helpotti työtä, koska näin oli mahdollista käydä tarvittaessa tarkistamassa voimalaitokselta paikan päällä, miten prosessien simulaation pitää toimia.”

Mitä hyötyä tästä oli asiakkaalle?

 
“Simulaatiossa konkreettinen hyöty tulee esille esimerkiksi operaattoreiden käyttökoulutuksien toteuttamisessa simuloidussa ympäristössä. Tämä nopeuttaa koulutusta, koska koulutus voidaan suorittaa testiympäristössä, eikä näin häiritä oikean voimalaitoksen toimintaa. Tässä tapauksessa suoritimme kaiken kaikkiaan kolme koulutussessiota, jossa mukana oli voimalaitoksen teknistä kunnossapitohenkilökuntaa sekä voimalaitoksen operaattoreita.” 

“Toisaalla simulaatiolla voidaan myös testata toimintoja, joita ei muuten oikeassa voimalaitosympäristössä voida tehdä. Tällainen voi olla vaikkapa suurten varastotankkien täyttäminen tai tyhjentäminen, jota oikeassa ympäristössä voidaan tehdä vain harvoin. Hyvin tehdyllä simulaatiolla voidaan myös koeajaa ohjelmistopäivityksiä ennen kuin ne viedään käyttöön, tämä parantaa asiakkaalla riskien hallintaa.”

Mitä opit?


“Projekti oli todella haastava ja opettava. Periaatteessa se pakotti ajattelemaan asioita käänteisestä  näkökulmasta, kuin mihin olin tottunut ohjelmoijana. Sen sijaan että ohjelmoitiin järjestelmä tekemään jotain, tässä projektissa keskityttiin simuloimaan voimalaitoksen prosessin dynamiikka ja laitteistot, jota ohjelmalogiikka ohjaa. Oma ohjelmisto osaaminen kehittyi ja rinnalla tehtävä käyttöönottoprojekti opetti yhteistyökykyä eri tiimien kanssa.”

“Automaatio ohjelmointi on vahvasti koodauspainotteista ja vaatii itsenäisyyttä sekä itseohjautuvuutta. Kannustan varsinkin uusia työntekijöitä aina kysymään ennemmin kuin myöhemmin, sillä ympärillä on osaava joukko asiantuntijoita. Esim. meillä on koko henkilökunnan chat tukiverkko ympärillä 24/7 ja sieltä voi kysyä matalalla kynnyksellä mitä vaan.”

“Kannustan kokeilemaan reissutyötä heti valmistumisen jälkeen, silloin on helpoin kokeilla miltä reissutyö tuntuu. Komennukset voivat olla pitkiäkin, mutta toisaalta ne tarjoavat uniikkeja kokemuksia maailmalla. Aina ei olla aurinkorannalla ja arki on työn tekoa, mutta mistä muualta saisi kokemuksia viidakosta tai aavikolta. Arjen rinnalla on toki myös vapaa aikaa, jolloin voi tutustua komennuskohteen ympäristöön, kulttuuriin ja vaikka opettelemaan paikallista kieltä. Itse olen matkustanut usein naapuri kaupunkeihin tai tutustunut läheisiin turistikohteisiin,” kertoo Aleksi Partanen.

Scroll to Top