Automaatiojärjestelmien käyttöönotto Italiassa


Asiantuntijamme Lauri Rajamäki (Superintendent engineer) on ollut talossa jo yhdeksän vuotta. Pitkä kokemus automaatiopuolen käyttöönottoprojekteista tarjosi mahdollisuuden lähteä Italiaan ja ottaa vastuu asiakkaamme useamman voimalaitoksen käyttöönotosta sekä niihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Yhteenlaskettuna Italian projekti kesti kaiken kaikkiaan yli vuoden. Laurin lisäksi Seilolta osallistui useita ammattilaisia käyttöönottamassa Italian
voimalaitoksia.

Lauri Seilo Consulting

Mitä projektiin kuului?


“Olimme asiakkaalla Italiassa, jossa vastuullamme oli samanaikaisesti useamman voimalaitoksen käyttöönotto, yhteensä noin kymmenen kohdetta. Automaation käyttöönotto sisältsi järjestelmien pystytyksen, signaalitestaukset, tarvittavat testauksen aikana havaitut ohjelmistomuutokset, prosessien ylösajon ja optimoinnin. Perus käyttöönottotyön lisäksi teimme voimalaitosten valmistuttua verkkotestit ja varmistimme, että voimalaitos saa luvan kaupalliseen käyttöön. Testit tehtiin aina yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. Yhden voimalaitoksen
verkkotesteihin kuului aina lähes parikymmentä osa-aluetta ja keskimäärin testaus vei noin kolme vuorokautta. Testien pohjalta teimme muutoksia ja optimointia järjestelmiin paikan päällä sekä tarvittaessa myös etänä. Asiakkaalla oli myös oma automaatiojärjestelmänsä, mihin voimalaitos tuli liittää. Roolimme oli varmistaa, että laitoksen kaikki järjestelmät kommunikoivat varmasti oikein ja loppuasiakas saa toimintavarman voimalaitoksen.”

Mitä asiakas tästä hyötyi?

Seilo Consulting työntekijöinä edustamme kohteessa aina toimittajaa, joka on meidän asiakkaamme. Ketteränä toimijana pystyimme olemaan paljon paikan päällä ja jo lähtökohta oli se, että hoidamme kaikki kymmenen asiakkaamme kohdetta. Tässä kokonaisuudessa asiakas hyötyi siitä, että pystyi koko ajan käymään keskustela yhden kontaktin, eli meidän kanssamme.”

Mitä opit?

“Oma ammattitaito pysyy tekemisen kautta ajantasaisena sillä tekniikkaa ja automaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Voimalaitokset ovat minulle tuttuja, mutta uutena tuli operointi ja muutostyöt etäyhteydellä suoraan voimalaitokseen.”

“Aiemmin olin ollut yksittäisissä kohteissa, joten isompi kokonaisuus mahdollisti liikkumisen laajemmalla alueella Italiassa ja toki komennus oli pidempi kestoinen. Vapaa-ajalla pääsin tutustumaan myös nähtävyyksiin ja nauttimaan paikallisesta ruokakulttuurista. Sainpa tutustua käytännössä myös paikalliseen liikennekulttuuriin,”
päättää Lauri Rajamäki.

Scroll to Top